آثار جدید
دیدار آشنا 22

دیدار آشنا

در صحبت بزرگان با دکتر الهی قمشه ای

موسسه فرهنگی هنری الهی قمشه ای

فایلهای صوتی این اثر در سایت و اپلیکیشن فیدیبو و طاقچه عرضه می شود:

www.fidibo.com

www.taaghche.com

آثار جدید 7

حافظ آشنا

بیست غزل با صدای حسین الهی قمشه ای همراه با موسیقی

موسسه فرهنگی هنری الهی قمشه ای

فایلهای صوتی این اثر در سایت و اپلیکیشن فیدیبو و طاقچه عرضه می شود:

www.fidibo.com

www.taaghche.com

 

 

آثار جدید6

دیوان حافظ

خانه فرهنگ و هنر گویا

آثار جدید 3

کتاب نغمه عشاق

گزیده دیوان حکیم الهی قمشه ای

انتشارات سخن

آثار در دست تهیه
آثار در دست تهیه 5

لوح فشرده "در صحبت خیام"

آثار در دست تهیه 4

لوح فشرده "در صحبت ابن سینا"

آثار در دست تهیه 3

کتاب 365 روز در صحبت فردوسی

آثار در دست تهیه 2

کتاب "قلبی زیر یک سنگ"