آثار مکتوب
گزيده فيه مافيه

گزيده فيه مافيه

 مقالات مولانا

تلخيص، مقدمه وشرح : حسین الهی قمشه ای

انتشارات علمي و فرهنگي

گزيده منطق الطير

گزيده منطق الطير

هفت شهر عشق عطار نیشابوری

تلخيص، مقدمه وشرح : حسین الهی قمشه ای

انتشارات علمي و فرهنگي

شرح گلشن راز

شرح گلشن راز

باغ دل

شيخ محمود شبستري

تصحیح، پیشگفتار و توضیحات : حسین الهی قمشه ای

ترجمه گزيده سخنان شكسپير

ترجمه گزيده سخنان شكسپير

زندگینامه ویلیام شکسپیر

فیلیپا استوارت

مترجم : خسرو شایسته

ترجمه اشعار: حسین الهی قمشه ای

مقدمه و تصحيح ديوان حافظ

مقدمه و تصحيح ديوان حافظ

دیوان حافظ 

مقدمه و تصحیح: حسین الهی قمشه ای 

بررسي آثار ترجمه شده اسلامي به زبان انگليسي

بررسي آثار ترجمه شده اسلامي به زبان انگليسي

تالیف: حسین الهی قمشه ای

انتشارات سمت

مقالات

مقالات

تالیف: حسین الهی قمشه ای

انتشارات روزنه 

پيامبر

پيامبر

اثر : جبران خليل جبران

ترجمه : حسین الهی قمشه ای

انتشارات روزنه 

كيميا

كيميا

مجموعه مقالات ، ترجمه ها و مقدمه ها

جلدهاي 1 تا 5 و 8 تا 12 

انتشارات روزنه 

 

365 روز با سعدي

365 روز با سعدي

در صحبت سعدی

تالیف: حسین الهی قمشه ای

انتشارات سخن