کتابهاي بزرگ

توضیحات

مقصود از كتابهاي بزرگ (Great Books) كتابهائي است كه در طول 2600 سال گذشته بزرگان و برگزيدگان جهان و اصحاب علم و فرهنگ اهميت آنها و ضرورت مطالعه آنها را نسل اندر نسل تاييد كرده اند. در عين حال معرفي اين كتابها به اين معني نيست كه تهيه كننده فهرست کتب خود با افكار و عقايدي كه در همه اين كتابها آمده موافق است. اين كتابها عموماً براي رشد فكري و تعالي فرهنگ جهاني سودمند دانسته شده اند و رد و قبول مطالب به عهده خواننده خواهد بود.
كتابهاي ديني چه در اسلام و چه در مسيحيت و ساير اديان زير مجموعه كتاب اصلي آن دين است و به همين جهت تك تك در فهرست نيامده است.
كتابهاي بزرگ محدود به اين 100 كتاب نيست و در نوبتهاي بعد عناوين ديگري ارائه خواهد شد.

شماره
عنوان کتاب
نویسنده
مکان و زمان
ترجمه فارسي يا نسخه معتبر
1
قرآن
کتاب وحي الهي

عربستان قرن يکم هجري
ترجمه مهدي الهي قمشه اي

2
خوشه هاي علف
والت ويتمان

آمريکا قرن نوزدهم ميلادي
ترجمه ملّخص سيروس پرهام

3
گلشن راز
شيخ محمود شبستري

ايران قرن هفتم هجري
نسخه حسين الهي قمشه اي با مقدمه وتوضيحات

4
تذکرة الاولياء
عطار

ايران قرن هفتم هجری
متن فارسي ويرايش و توضيحات پرفسور کربن

5
جنگ و صلح
تولستوی

روسيه قرن نوزدهم ميلادی
ترجمه کاظم انصاری

6
سيروسلوک ترسا
جان بانيان

انگليس قرن هفدهم ميلادی
ترجمه فارسي قديمي چاپ زمان قاجار

7
کليله و دمنه
روايت نصراله منشی

ايران قرن هفتم هجری
ويرايش وتوضيحات مجتبی مينوی

8
بهشت گم شده
جان ميلتون

انگليس قرن هفدهم ميلادی
ترجمه شجاع الدين شفا با تلخيص

9
کتاب مقدس
انبيای بنی اسرائيل

خاورميانه هزاره هفتم پيش از ميلاد تا تولد مسيح
10
کمدی الهی
دانته

ايتاليا قرن سيزدهم ميلادي
ترجمه شجاع الدين شفا در سه جلد با توضيحات وتصاوير

11
شهرخدا
آگوستين قديس

رم باستان حدود قرن سوم ميلادی
ترجمه نسبتاً خوب فارسي دارد

12
نامه هاي مارسيليوفيچينو
مارسيليو فيچينو

ايتاليا قرن پانزدهم ميلادی
ترجمه فارسی ندارد

13
کليات آثارشکسپير
ويليام شکسپير

انگليس قرن هفدهم ميلادی
ترجمه موجود دردوجلد دکتر پاسارگادی در انتظار ترجمه های بهتر

14
بينوايان
ويکتور هوگو

فرانسه قرن نوزدهم ميلادی
ترجمه حسينقلي مستعان

15
شاکونتالا
کاليداسا

هند حدود قرن پنجم ميلادی
ترجمه متن کامل مترجم هندي ايندوشيکهر و ترجمه منثور وملخص از علي اصغر حکمت

16
شاهزاده گنجي
مورا ساکي شيکيبو

ژاپن قرن يازدهم ميلادی
ترجمه فارسي ندارد

17
گفتار در روش
رنه دکارت

فرانسه قرن هفدهم ميلادی
ترجمه محمّد علی فروغی ترجمه کامل و عالی است

18
مکالمات
افلاطون

يونان قرن چهارم پيش از ميلاد
ترجمه دکتر کاويانی، دکتر لطفی و فوآد روحانی

19
سيرت کورش کبير
کسنوفون

يونان قرن چهارم پيش از ميلاد
ترجمه فارسي دارد

20
تاريخ هرودوت
هرودوت

يونان قرن پنجم پيش از ميلاد
ترجمه فارسي خوب دارد

21
آنا کارنينا
تولستوی

روسيه قرن نوزدهم ميلادی
ترجمه فارسي دارد

22
تحقيق ما اللهند
ابوريحان بيروني

ايران قرن چهارم هجري
ترجمه فارسی دارد

23
اخلاق
اسپينوزا

هلند قرن هفدهم ميلادي
ترجمه فارسي دارد

24
شهريار
ماکياولی

ايتاليا قرن پانزدهم ميلادی
ترجمه داريوش آشوری

25
سفرهای گاليور
جاناتان سوئيفت

انگليس قرن هفدهم ميلادی
ترجمه منوچهر اميری

26
والدن
هنري ديويد ثورو

آمريکا قرن نوزدهم ميلادي
ترجمه علیرضا بهشتی

27
چهار مقاله عروضی
نظامی عروضی سمرقندی

ايران قرن ششم هجری
تصحيح علامه قزوينی – فارسی است

28
تاريخ بيهقی
ابوالحسن بيهقی

ايران قرن ششم هجری
فارسي است

29
افسانه های لافونتن
ژان دولافونتن

فرانسه قرن هفدهم ميلادی
ترجمه فارسی دارد ملک الشعرای بهار و پروين اعتصامی نيز بعضی داستان ها را به نظم درآورده اند

30
داستانهای کوتاه تولستوی
تولستوی

روسيه قرن نوزدهم ميلادی
ترجمه های پراکنده

31
پنج گنج
نظامي گنجوي

ايران قرن ششم هجري
نسخه وحيد دستگردي

32
نمايشنامه هاي يوري پيدس
يوري پيدس

يونان قرن پنجم پيش از ميلاد
ترجمه ها ي پراکنده

33
ايلياد و اوديسه
هومر

يونان قرن هفتم تا دهم پيش از ميلاد
ترجمه سعيد نفيسي

34
سفرنامه
ناصر خسرو قبادياني

ايران قرن پنجم هجري
فارسي است

35
حديقة الحقيقه
سنايي غزنوي

ايران قرن ششم هجري
تصحيح مدرس رضوي

36
افسانه هاي پريان
هانس کريستين اندرسن

دانمارک قرن نوزدهم ميلادي
ترجمه هاي پراکنده و متعدد

37
ديوان حافظ
شمس الدين حافظ شيرازي

ايران قرن هشتم هجري
نسخه حسين الهي قمشه اي

38
قصيده تائيه(نظم السلوک)
ابن فارض مصري

مصر قرن ششم هجري
ترجمه و تفسير سيف فرغاني در کتابي با عنوان مشارق الدراري

39
اسفار
ملاصدرا

ايران قرن دهم هجري
ترجمه پراکنده جواد مسلح و ديگران

40
فائوست
جان ولفگانگ گوته

آلمان قرن نوزدهم ميلادي
ترجمه دکتر مبشري

41
لغتنامه دهخدا
علي اکبردهخدا

ايران معاصر
فارسي است

42
بوستان
سعدي شيرازي

ايران قرن هفتم هجري
شرح خزائلي

43
گزيده آثار نيچه
والتر کوفمن

آلمان قرن نوزدهم ميلادي
ترجمه داريوش آشوري

44
مقالات فرانسيس بيکن
فرانسيس بيکن

انگليس قرن 17 ميلادي
ترجمه هاي پراکنده

45
رباعيات حکيم عمر خيام
خيام نيشابوري

ايران قرن ششم هجري
نسخه حسين الهي قمشه اي

46
اسرارالتوحيد
محمدبن منور

ايران قرن پنجم هجري
فارسي است

47
مثنوي معنوي
جلال الدين محمد بلخي(مولوي)
 
ايران قرن هفتم هجري
نسخه کلاله خاور

48
انسان هاي نمونه
رالف والدو امرسن

امريکا قرن نوزدهم ميلادي
ترجمه فارسي ندارد

49
آليس در سرزمين عجايب
لوئيس کرول

انگليس قرن نوزدهم ميلادي
ترجمه فارسي دارد

50
ماهاباراتا و رامايانا
حماسه هند

هند پيش از ميلاد مسيح
ترجمه فارسي دارد

51
اوصاف الاشراف
detail_great_books

ايران قرن هفتم هجري
متن فارسي است به خط عمادالکتاب قزويني

52
زند اوستا
زرتشت

ايران قبل از ميلاد مسيح
ترجمه فارسي دارد

53
پيامبر 1
جبران خليل جبران

آمريکا قرن بيستم ميلادي
ترجمه حسين الهي قمشه اي

54
فيه ما فيه
جلال الدين محمد بلخي (مولوي)
 
ايران قرن هفتم هجري
نسخه فروزانفر

55
گلستان
سعدي شيرازي

ايران قرن هفتم هجري
نسخه غلامحسين يوسفي

56
فصوص الحکم
محي الدين عربي

اسپانيا قرن ششم هجري
57
مقالات بزرگ از همه ملت ها
پريچارد(گردآوري معرفي وويرايش)

انگليس معاصر
ترجمه فارسي ندارد

58
افسانه هاي کنتربري
جفري چاسر

انگليس قرن چهاردهم ميلادي
ترجمه هاي پراکنده

59
مثنوي هاي عطار
شيخ فريدالدين محمد عطار نيشابوري

ايران قرن ششم هجري
نسخه هاي شفيعي کدکني

60
شاهنامه
ابوالقاسم فردوسي

ايران قرن چهارم هجري
متن فارسي است

61
بها گاواد گيتا
ناشناس

هند حدود قرن ششم پيش از ميلاد
ترجمه ايندوشيکهر

62
مقالات شمس
شمس تبريزي

ايران قرن هفتم هجري
نسخه موحد

63
شرح حال برتراند راسل
برتراند راسل

انگليس معاصر
ترجمه احمد بيرشک

64
شرح حال بنيامين فرانکلين
بنيامين فرانکلين

امريکا قرن نوزدهم ميلادي
ترجمه فارسي ندارد

65
مجموعه اشعار اميلي ديکنسن
ديکنسن

امريکا قرن نوزدهم ميلادي
قطعات پراکنده توسط حسين الهي قمشه اي و يک مجموعه با ترجمه سعيدي

66
اشعار عرفاني
آلن جاکوبز

انگليس معاصر
ترجمه فارسي ندارد

67
انديشه
مارکوس اورليوس

روم قرن دوم ميلادي
ترجمه ملخص نجف دريابندري و ترجمه کامل ولي متوسط از عرفان ثابتي

68
برادران کارامازوف
داستايوسکي

روسيه قرن نوزدهم ميلادي
ترجمه فارسي دارد

69
دن کيشوت
سروانتس

اسپانيا قرن شانزدهم ميلادي
ترجمه محمد قاضي

70
اعترافات اگوستين قديس
آگوستين قديس

روم قرن سوم ميلادي
ترجمه فارسي دارد

71
اميل
ژان ژاک روسو

فرانسه قرن هجدهم ميلادي
ترجمه دکتر زيرک زاده

72
دکامرون
بوکاچيو

ايتاليا قرن چهاردهم ميلادي
ترجمه فارسي دارد

73
هزارو يک شب (متن عربي)
گردآورندگان ناشناس

ايران قرن يازدهم هجري
ترجمه عبداللطيف تسوجي

74
وراي خير و شر
نيچه

المان قرن نوزدهم ميلادي
ترجمه فارسي دارد

75
شرح حال چليني
چليني

ايتاليا قرن هجدهم ميلادي
ترجمه فارسي دارد

76
زيبايي شناسي
بنديتو کروچه

ايتاليا قرن نوزدهم ميلادي
ترجمه فواد روحاني

77
عشق هرگز نمي ميرد
اميلي برونته

انگليس قرن نوزدهم ميلادي
ترجمه فارسي دارد

78
نمايشنامه هاي پنجگانه اسکاروايلد
اسکاروايلد

انگليس قرن نوزدهم ميلادي
ترجمه فارسي دارد

79
غرور و تعصب
جين استين

انگليس قرن نوزدهم ميلادي
ترجمه خانم مصاحب

80
تصوير دوريان گري
اسکاروايلد

انگليس قرن نوزدهم ميلادي
ترجمه فرهاد

81
نمايشنامه دشمن بشر
هنريک ايبسن

نروژ قرن نوزدهم ميلادي
ترجمه فارسي دارد

82
حرف اتشين
ناتانيل هاتورن

امريکا قرن نوزدهم ميلادي
ترجمه فارسي دارد

83
نمايشنامه پيگماليون
برنارد شاو

انگليس قرن بيستم ميلادي
ترجمه فارسي دارد (نام ديگر اثر در فيلم:بانوي زيباي من)

84
نمايشنامه خانه عروسک
هنريک ايبسن

نروژ قرن نوزدهم ميلادي
ترجمه فارسي دارد

85
آثار هنري لانگ فلو
هنري لانگ فلو

انگليس قرن نوزدهم ميلادي
قطعات پراکنده به فارسي ترجمه شده است

86
به سوي فانوس دريايي
ويرجينياولف

انگليس قرن نوزدهم ميلادي
ترجمه فارسي دارد

87
مجموعه داستان هاي کوتاه(کتاب طرح ها)
واشينگتن ايروينگ

امريکا قرن نوزدهم ميلادي
ترجمه هاي پراکنده

88
کتاب تغييرات(ايچينگ)
نويسنده گمنام چيني

چين پيش از ميلاد مسيح
ترجمه فارسي دارد

89
ارغنون جديد
فرانسيس بيکن

انگليس قرن 17 ميلادي
ترجمه گزيده دارد

90
ناکجا آباد
ناکجا آباد

توماس مور
ترجمه فارسي دارد

91
الفهرست(متن عربي)
ابن نديم

ايران قرن پنجم هجري
ترجمه فارسي دارد

92
شرايع الاسلام(متن عربي)
علامه حلي

ايران قرن هفتم هجري
ترجمه فارسي دارد

93
اساس الاقتباس
خواجه نصير طوسي

ايران قرن هفتم هجري
متن فارسي است

94
فصوص الحکمه
ابونصر فارابي

ايران قرن چهارم هجري
ترجمه مهدي الهي قمشه اي

95
نامه هاي عين القضات همداني
عين القضات همداني

ايران قرن ششم هجري
فارسي است

96
داستان هاي برادران گريم
جکوب و ويلهلم گريم

آلمان قرن نوزدهم ميلادي
ترجمه فارسي دارد

97
در طبيعت اشياء
لوکر تيوس

يونان قرن ششم ميلادي
ترجمه فارسي دارد

98
انسان الکامل
عزيزالدين نسفي

ايران قرن ششم هجري
فارسي است

99
اعترافات
ژان ژاک روسو

فرانسه قرن هجدهم ميلادي
ترجمه دکتر زیرک زاده

100
نفايس الفنون
محمد ابن محمود آملي

ايران قرن هفتم هجري
متن فارسی است