Home Persian Gems Calendar Ask Dr. Elahi Persian Quotation Shopping Search
 

"کلید گنج رحمت"

 

زادۀ ثانی است احمد در جهان

صد قیامت بود او اندر عیان

هر که گوید کو قیامت ای صنم

خویش بنما که قیامت نک منم            مولانا

 

 

میلاد احمد برای همه مردمان

آن روزی است

یا شبی

یا هر زمانی

که کودک فرشته رویی به نام " خوی محمدی"

در روح ما زاده شود،

و دعا و خواست ما

در شب معراج کودک عشق

مانند آن حضرت این باشد

که پروردگارا

کلید گنج رحمت بخش ما را .

 

در شب معراج احمد، به روایت نظامی:

 

ندا آمد که ای مقصود درگاه

هر آن حاجت که مقصود است درخواه

سرای فضل بود از بخل خالی

کلید گنج رحمت خواست حالی

 

آن آموزگار عشق و مهربانی

در پیشگاه آن رحمت جاودانی

 برترین گوهر هستی را طلب کرد

و گفت مرا مقامی عطا کنید

 که برای تمام جهانیان

سراسر خیر و رحمت و برکت باشم

و در صف آن دعاهای مستجاب زده

هیچ دعایی برتر از این نیست

و این است معنی شفاعت کبرای احمدی

و این است زادن ثانی و بهشت سرمدی

 

سلام بر مهرورزان جهان باد

حسین الهی قمشه ای

میلاد فرخنده رسول اکرم-1391

 

 

English صفحه اول