"فروش اینترنتی آثار صوتی و تصویری"

دوستداران استاد حسین الهی قمشه ای می توانند با مراجعه به وب سایت فروش اینترنتی انتشارات علمی فرهنگی به آدرس www.farhangishop.comنسبت به تهیه سخنرانیهای صوتی و تصویری ایشان اقدام کنند. این آثار در بخش"دسته بندی موضوعی" در گزینه"کتابهای صوتی و الکترونیک" معرفی شده است. سایر اطلاعات مورد نیاز در زیر آمده است:

شماره تلفن: 88665728
شماره فکس: 88677544
ایمیل: info@farhangishop.com
نشانی: تهران، چهارراه جهان کودک، کوچه کمان، شماره 25، طبقه4، واحد فروش و بازاریابی کتاب گستر